Founder: Sh. Sat Paul Sharma

Patron: Sh. Subhash Goyal

Editor in Chief: Dr. Bhupinder Sharma

News Editor: Sh. Karan Gautam

Journalists :

Varinder Gautam,Jaswinder Singh Rahelu(Kalka-Haryana), Rajni(Pathankot-Punjab), Gazal Aggarwal(Chandigarh), Manoj Verma(Chandigarh), Pawan Singla(Mohali-Punjab), Ram Murti Bansal(Sunny Enclave), Manish Bansal(Sunny Enclave), Rupinder Rishi(Bathinda-Punjab), Satish Sharma(Punjab), Sudarshan Sharma.

Photo journalist: Dr. Tejinder Sharma, Gurvinder Singh

Marketing department: Prashant Chopra